PDF Kitap

21. Yüzyılda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği PDF Kitap

21. Yüzyılda Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği PDF Kitap İndir
İçindekiler Bölüm – Petrol ve Doğal Gaz Endüstrisi, Mühendislik Eğitimi, Çalışma Alanları ve Koşulları Bölüm – Yeni Sondaj Teknolojileri ve Uygulamaları Bölüm – Yeni Nesil Kuyu Logları Bölüm – Hidrolik Çatlatma ve Asitle Çatlatma Teknolojileri Bölüm – Geleneksel Olmayan Kaynaklar I: Şeyl Gazı ve Şeyl Petrolü Bölüm – Geleneksel Olmayan Kaynaklar II: Gaz Hidratlar ve Kömür Yatağı Metanı Bölüm – Geliştirilmiş Petrol Kurtarımı Bölüm – Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği’nde Yapay Zeka Uygulamaları Bölüm – Petrol ve Doğal Gaz Ekonomisi, Ticareti, Arama ve Üretim Kontratları Bölüm – Türk Petrol Mevzuatı ve Petrol Sektörü Faaliyetleri Bölüm – Yenilenebilir Enerjiye Yönelim ve Saklı Kaynak Yer Altı Güneşi: Jeotermal Enerji

Post a Comment