PDF Kitap

21.Yüzyılın Bütünsel Denge Sistemi Wisefullness PDF Kitap

21.Yüzyılın Bütünsel Denge Sistemi Wisefullness PDF Kitap İndir
Wisefullness Bütünsel Denge Sistemi®, dünyada ilk sistemleştirilmiş Multidisipliner ve Bütünsel Yaklaşım ile yepyeni bir Yaratım ve Proje Geliştirme Sistemidir. Sistemin temelini, Kadim Evrensel Öğretilerin ve kendini kanıtlamış Multidisipliner Yaratım ve Proje Geliştirme metotlarının harmanlanması oluşturmaktadır. Bireysel ve kurumsal ihtiyaçları, maddi ve manevi ihtiyaçları birbirinden ayırmaksızın pratikleri ve bilgileri kesiştiği noktada bir bütün olarak ele almasıyla tüm ezberleri bozmakta, içsel güçlenme ve dengelenme yaratılmasına olanak sağlamaktadır.
Sistemin oluşturulmasında ve bu kitabın yazılmasında nihai amaç; bütünlük zihniyetinin anlaşılması ve oluşturulmasıyla gerek iş gerekse özel hayatın her alanında bilincin, bilge doygunluğa ulaşması, mevcut çağın yapısına uyumlanabilmesi ve dengelenebilmesidir. İçimize bağlanarak ilahi olan ruhumuzun ortaya çıkmasına izin verebiliriz ve yüksek titreşimli evrensel değerleri yaşayıp yaşatarak bütünlük zihniyetine ulaşabiliriz. Kendi yaşamımızı dönüştürerek başka yaşamları da görünen ve görünmeyen alanda dönüştürebilir ve dengeleyebiliriz.
Kadim bilgilerin akademik çalışmalarla harmanlandığı bu eser, bireylerin ve kurumların gelişiminde ihtiyaç duyduğu evrensel konuları ulaşılabilir, anlaşılabilir ve uygulanabilir düzeyde sunmaktadır. Ayrıca iş dünyasının gelişim tarihçesini de okuyucuyla buluşturmaktadır…

Post a Comment

Twitch