PDF Kitap

Ahmet İhsan Genç’ten Açık Mektuplar PDF Kitap

Ahmet İhsan Genç’ten Açık Mektuplar PDF Kitap İndir
Asrımızda yaşamış mühim bir mütefekkir, ilim ve maneviyat insanı olan Ahmed İhsan Genç (1930-2020) Kuş Sütü adı altında 10.000’e yakın özgün hikmet yazmış hakîm bir zattır. Fikir hayatında ve anlayışta müstesna bir kabiliyete sahip olan Ahmed İhsan Genç bu kabiliyetini Risale-i Nurların izah ve şerhinde de göstermiştir. O şerh ve izahtaki yüksek gücü ile derslerinde en muğlak meseleleri bile kolayca açıklığa kavuşturur, izah ederdi. Hayatının her karesini Kur’an hizmetinde Nur dersleriyle ören, 90 yaşına merdiven dayadığı en yaşlı günlerinde dahi derslerine azami sadakat ile devam eden bu yüksek ruhun düşünce dünyasına bu kitap ile bir parça yaklaşma imkânı buluyoruz. 210 adet “Açık Mektup” tan oluşan bu kitabın en önemli özelliği ise mektupların tamamına yakınının telefon görüşmeleri sırasında ve çok kısa bir zamanda tek seferde yazılmış olması. Mektupları yazan kâtipler ise Ahmed İhsan Genç’in “Kardeşlerim” dediği ders arkadaşları ve talebeleri. İmanî, İslamî ve manevî hayatımıza ait mühim meseleleri ve Risale-i Nurların ihlas, uhuvvet, mehdiyyet, velayet, tevafuk gibi ince konularını merak eden, Kur’an hizmetinde ve manevî hayatında mesafe almak isteyen herkesi böyle müstesna bir maneviyat, hikemiyat ve fikir üstadının yüksek anlayışından faydalanmaya davet ediyoruz.

Post a Comment