PDF Kitap

Akıl Oyunları 3. Seviye PDF Kitap

Akıl Oyunları 3. Seviye PDF Kitap İndir
Zeka bireyin doğuştan sahip olduğu, kalıtımla nesilden nesile aktarılan, deneyim, öğrenme ve çevresel faktörlerle gelişebilen çok yönlü ve sistematik bir yapıdır. Akıl ve Zeka Oyunları; bireyin kendi potansiyelinin farkında olması, hızlı ve doğru karar verebilmesi, karşılaştığı problemlerle kendisine has alternatif çözüm yolları üretebilmesi ve en önemlisi bu yönlerini sürekli geliştirebilmek adına hazırlanmış etkinlikler bütünüdür. Zihni açan, aklı çalıştıran, öğrenmeyi kolaylaştıran, çabuk öğrenmeyi sağlayan “Zeka Oyunları” geleceğin eğitim metodu olarak kabul edilmektedir. İçerik . Mantık Oyunları . İşlem Oyunları . Strateji Oyunları . Karma Zeka Oyunları . Sözcük Oyunları . Mekanik Oyunlar

Post a Comment