PDF Kitap

Alevilik PDF Kitap

Alevilik PDF Kitap İndir
Anadolu Aleviliğinin kaynaklarını, kültürel dayanaklarını ve gelişimini değerlendiren Hacı KARTAL kitabında Alevilikle ilgili yaşanan sorunlara da temas ederek bütünleştirici ve farklılıklara saygı gösteren bir üslupla öneri ve görüşlerini paylaşmaktadır.

Post a Comment

Twitch