PDF Kitap

Alişanzade İsmail Hakkı Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir On Dördüncü Asrın Türk Muharrirleri Muasır Şairlerimiz PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/06/alisanzade-ismail-hakki-br-muntehabat-i-teracim-i-mesahir-on-dorduncu-asrin-turk-muharrirleri-muasir-sairlerimiz.jpg" alt="Alişanzade İsmail Hakkı
Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir On Dördüncü Asrın Türk Muharrirleri Muasır Şairlerimiz PDF Kitap İndir”/>
1871-1944 tarihleri arasında yaşayan Alişanzade İsmail Hakkı (Eldem); tercüme, tenkit, inceleme, biyografi, şiir ve hikâye türlerinde eserler vermiştir. Aynı zamanda hariciyede, başkonsolosluk vazifesine kadar yükselmiş önemli bir bürokrat olan Alişanzade, bilhassa Charles Baudelarie’den Elem Çiçekleri adıyla yaptığı çeviri ile dikkat çekmiştir. Bu çalışmada, onun tenkit ve biyografi türlerinde kaleme aldığı Müntehabat-ı Teracim-i Meşahir, On Dördüncü Asrın Türk Muharrirleri ve Muasır Şairlerimiz adlı eserleri günümüz harflerine aktarılmış ve ilgili türler bağlamında Türk edebiyatındaki yeri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Post a Comment

Twitch