Anasayfa / Pdf / Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası PDF Kitap

Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası PDF Kitap

Anonim Ortaklığın Haklı Nedenle Feshi Davası PDF Kitap İndir
Anonim ortaklığın haklı nedenle feshi davası hukukumuza ilk kez 14 Şubat 2011 tarihinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 531. maddesiyle girmiştir. Dava birçok yönüyle özel bir öneme sahip olup ticaret hukuku ve usul hukukunun kesişim noktasında yer almaktadır. Dava, davacı sıfatının kanun tarafından belirlendiği davalardan olup dava açma hakkı azınlık pay sahiplerine tanınmıştır. Dava taleple bağlılık ilkesinin de kanuni bir istisnasını oluşturmaktadır. Mahkeme, anonim ortaklığın feshine ya da alternatif diğer çözümlere karar verebilir. Eser, anonim ortaklığın haklı nedenle feshi davasının bu özelliklerini konu edinmektedir. Eserde, öncelikle anonim ortaklığın haklı nedenle feshi davasının hukuki niteliği değerlendirilmiş, davanın tarafları değişik olasılıklar kapsamında ele alınmış, süre, talep ve taleple bağlılık ilkesi, uygulanacak usul, geçici koruma önlemleri ve teminat, ispat usulü, alternatif çözüm yolları, dava sonunda verilebilecek kararlar, davanın sona erdiği diğer durumlar, kanun yolları, yargılama giderleri ve dava harcı konuları incelenmiştir.

Hakkında admin

Buna göz atın!

Tahta Kaplan PDF Kitap

"Tekrar merhaba, dün vicdan hapishanesinin çıkış noktasından, kimlerin ne şekilde faydalandığından bahsetmiştik. Tekrar hatırlayalım. Kişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir