PDF Kitap

Aristoteles PDF Kitap

Aristoteles PDF Kitap İndir
Bu kitap mantıktan doğaya, metafizikten etiğe, politikadan sanata dek ilgilenmediği hiçbir konu kalmamış bir filozofun, yani Aristoteles’in yaşamı ve felsefesine bir giriş niteliği taşıyor. Üzerine ne kadar yazılırsa yazılsın, ne kadar yorum yapılırsa yapılsın tüketilemeyecek kadar büyük bir filozofun yaşamı ve felsefesini çeşitli veçheleriyle ele almak elbette çok önemli. Aristoteles uzmanı Oliver Primavesi ve Christof Rapp da bu kısa ama özlü eserde tam olarak bunu başararak büyük filozof hakkında son derece etkili ve bir o kadar da kolay okunabilir bir giriş metni kaleme almışlardır. Aristoteles’in 2400. doğum yıl dönümünün sessiz sedasız geçmesine razı olmayan yazarlar, Aristoteles’i bilim kuramı, ontoloji, epistemoloji, politika, sanat ve etik açısından ele alarak okuyucuların Aristoteles’i tanımalarına ve felsefesini anlamalarına küçük de olsa bir katkı sunuyorlar.

Post a Comment