PDF Kitap

Asya’nın Kalbi Afganistan PDF Kitap

Asya'nın Kalbi Afganistan  PDF Kitap İndir
Afganistan, en az 5 000 yıllık bir tarihe sahiptir. Pers İmparatoru I. Darius (M.Ö 500) ve Büyük İskender (M.Ö 330) buradan daha ileri gidemediği gibi Moğollar hariç, Çin ve Hint hâkimiyeti de Afganistan’dan batıya geçemedi. Fiziki olduğu gibi stratejik olarak da Asya kıtasının kalbi, gözü ve burcu olan Afganistan’ın birliğini sağladığı takdirde, Hindistan’ı dahi kontrol edebildiği (Gazneli Mahmut ve Ahmet Şah Dürrani); bölgesel veya küresel güçlerden birinin eline geçtiği zaman ise Dünya siyasi dengelerinde başat aktör olduğu görülmektedir. Son üç asırda İngiliz ve Rus İmparatorluklarına mezar olan Afganistan, 15.01.2021 tarihinde ABD’ye de; 20 yıllık savaşta binlerce ölü ve yüz milyarlarca dolara mal olmuş ve ABD’nin, süper güç psikolojik üstünlüğünü kırmıştır. Bu süreçte hiç şüphesiz Çin ve Pakistan işbirliği halinde ABD’yi, Taliban bataklığına sürüklemiştir. ABD sonrasında Çin’in nüfuz edeceği bir saha olarak görülen Afganistan’da, Çin’in dostu olarak görülen Taliban, tarih, kültür ve nüfusunu esas alarak çoğulcu, İslami karakterini hurafelere değil de kitabi ve kurumsal olarak iç ve dış barış olarak uygularsa, önümüzdeki yıllarda yeniden bir Gazneli Mahmut ve Ahmet Şah Dürrani doğabilir. Çünkü İç Asya ve Afganistan’ın trilyon dolarlık hammadde kaynakları bakir olarak beklemektedir. Bunun için öncelikle Pakistan, İran, Türkiye ve Türkî Cumhuriyetleri olarak, Afganistan’da doğup Konya’da medfun Mevlana’nın izinden gidip, MEVLANA PAKTI adında bir paktla Afganistan’a destek olmalıyız. Ayrıca İslam Dünyası, Rusya ve Çin eksenli olarak Anadolu üzerinden bir proje geliştirip, üç asırdır Dünya’nın anası olan Asya kıtasını sömüren güçlerden kendimizi ve insanlığı kurtarmalıyız. Aksi takdirde ABD gibi Çin’in de küresel şirketlerin eline düşmesi halinde, akıbeti İngiltere ve ABD’den farklı olmayacaktır.

Post a Comment