PDF Kitap

Bartın Araştırmaları II (Tarih ve Kültür) PDF Kitap

Bartın Araştırmaları II (Tarih ve Kültür) PDF Kitap İndir
Bartın Araştırmaları II adlı bu eser; yaklaşık 4000 yıllık bir geçmişe sahip olan Bartın şehri ile ilgili 15 araştırmacı tarafından kaleme alınmış 13 farklı konuda yazılmış makaleden oluşmaktadır. Kitapta ele alınan konular genel itibari ile tarih ve kültür bağlamında kaleme alınmışlardır. Ayşenur Karakaş ve Fatma Ünal’ın Bartın Müzeleri, Can Şen’in Bartın Kent İmajına Yönelik Olarak Hasan Bayrı ve Seyhan Erözçelik’in Şiirleri Üzerine Bir İnceleme, Ekrem Ali Altuntaş’ın Sivil Toplum Kavramı ve Bartın’daki Amatör Spor Kulübü Dernekleri, Gökhan Emir’in Bartın’ın Turizm Coğrafyası, Sorunları ve Çözüm Önerileri, Kenan Ziya Taş’ın Ayak İzinden Tekerlek İzine Ya Da Patikadan Şoseye Kuzey Batı Anadolu’da Ulaşım Yollarına Dair, Seval Kocaer’in Festivallerin İşlevsel Açıdan Sonuçları Üzerine Bir İnceleme: Bartın Çilek Festivali Örneği, Şerife Seher Erol Çalışkan ve Seval Kocaer’in Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Geleneksel El Sanatlarının Kültür Turizminde Kullanılması: Bartın Örneği, Yaşar Akça ve Ahmet Kamacı’nın Bartın’da Gıda Sektörünün Swot Analizi, Zeki Taş’ın Bartın Futbol Tarihi (1991-2021), Cihangir Kasapoğlu’nun Bartın’da Okuntu Geleneği: Düğüncü Kadınlar, Kıvanç Bakır’ın Bartın Mobilya Sektörü, Handan Bilici Altunkayalıer’in Amasra’dan Roma Dönemi Yol Anıtı: Kuşkayası Anıtı ve Cevdet Yakupoğlu’nun Bartın İli Ulus Kazasında Türk İskânı ve Türk Dönemi Yer Adları başlıklı çalışmalarına söz konusu konu başlıkları dahilinde çalışmada yer verilmiştir. Bu bakımdan kitap, mevcut içeriğiyle Bartın tarihinin yeni bir envanteri niteliğindedir. Dr. Tunay KARAKÖK Dr. Hüseyin DEMİR Bartın 2021

Post a Comment