PDF Kitap

Basınımızda Türkçülük Mektebi :Ötüken (1964-1975) PDF Kitap

Basınımızda Türkçülük Mektebi :Ötüken (1964-1975) PDF Kitap İndir
Atsız ayarında bir düşünürün ve Atsız gibi çizgisinden bir milim dahi sapmamış bir dava adamının anlaşılmasında ilk başvurulacak kaynak, onun eserleridir. Gerek telif eserleri gerekse de yönettiği dergiler her düşünce adamı gibi Atsız’ın anlaşılmasını sağlayacak en önemli kaynaklardır. Bu bağlamda özellikle düşünce dergileri çok sayıda yazarın eseri olsa da genel olarak bir düşünürün sistematikleştirdiği bir çizgide yayın yapar. Daha açık bir deyişle, dergilerin “üstadının”, fikir önderinin bir eseri, onun yönettiği bir okul olduğunu söylemek mümkündür. Önemli düşünce adamlarının yönettikleri dergilerin, hedef kitleleri başta olmak üzere toplum üzerinde etkisinin daha fazla ve de yaygın olduğu ortadadır. Bu etki hem üstatlarının etkilerinden hem de (ideolojik) dergilerin “geçerli” bilgi türlerinin (felsefe, bilim, sanat, din) aynı anda bulunabileceği mecralar olabilmelerinden kaynaklanır. Çünkü düşünce dergileri, yalnızca haftalık/aylık “çalakalem” yazılmış makalelerden ibaret olmadığı gibi, haberler, edebiyat ürünleri ve hatta reklam ilanlarına kadar bir derginin düşüncesini yansıtmada ipuçlarından öte, bilgi sağlayabilir de. Bu anlamda Atsız’ın düşüncesinin anlaşılmasında temel kaynaklardan biri onun yönetiminde çıkan dergilerdir. Bu nokta, 1960 ve 1970’li yılların dergicilik faaliyetlerinin temel özellikleri de bilindiğinde daha anlamlı olacaktır. Bu dönem düşünce dergilerinin en önemli karakteristik özelliği yukarıda belirtildiği gibi, bir “üstad” etrafında oluşmasıdır.

Post a Comment