Pdf

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2022/09/turkiyede-hekimlik-meslegi-br-meslek-kulturu-acisindan-bir-degerlendirme.jpg" alt="Türkiye’de Hekimlik Mesleği Meslek Kültürü Açısından Bir Değerlendirme PDF Kitap İndir"/> Medikalleşen dünyamızda gözlerimizi açtığımız andan dünyaya veda ettiğimiz ana kadar iyilik hâli arayışlarımızın uğrak noktası olagelen hekimlik mesleği, kadim bir meslek olmasının yanı sıra son

“Bedîüzzaman Said Nursî‛nin İlmî Şahsiyeti” adıyla neşrettiğimiz, 1000 küsur sayfalık eserde, 13 ilim dalı hakkında, Risâle-i Nur Külliyâtından misâller vererek ve her ilimle alakalı her dilde temel kaynaklara mürâca‛at ederek, bir ders kitabı kısalığında bölümler kaleme almıştık. Bu

“Ey yüz seneden beri sürekli kaybettiğimiz vilayetler, ülkeler!..  Siz bizi affetseniz bile biz Allah’ın ve tarihin kınamasından  adımızı ve namusumuzu kurtaramayacağız. Ey vatan için can verenler!..  Ey vatan yolunda uzuvlar feda edenler!..  Ey vatanın sınırlarında ve topraklarında  etten

Feodal rejimde reaya, sahibi arzın tapulu tarım işçisiydi. Ona mutlak olarak bağlıydı. Hatta o kadar ki sipahi beyinin müsaadesi olmadan toprağından ayrılarak başka bir yere gidemezdi. Ticaret sermayedarlığının gelişimi, derebey ve köylü üretim münasebetlerinin, dereceli bir surette bölünmesine sebebiyet

Twitch