PDF Kitap

Davranışlarımızın Kökeni PDF Kitap

Davranışlarımızın Kökeni PDF Kitap İndir
Çağımızın kuşkusuz en önemli sorunu, yabancılaşguyın bilincine varmak ve bunun uzantısı olarak da bilinen belirli yöntemler ışığında ona karşı koymaktır.
Maymunun insana dönüşümünden sonra karşılaşılan ve yüzde yüz aşılması gereken en önemli sorunlardan biri budur. Böylece insanın gelişimine karşı child engeller de kaldırılacak ve evrim alabildiğine hızlanacaktır. İnsan düşüncesi, performğayla yeniden bütünleştiğinde yüz yıl öncesinden beri müjdelenen kavramların maddeleşmesi ve insanın ölümsüzleşmesi gerçekleşecektir.
Yabancılaşguyın yıkılmasıyla davranışlarımıza şekil veren fetişler ortadan kalkacak ve örneğin miras düzeni gerçek kişilerarası ilişkilere, şovenizm yurtseverliğe, bireycilik özgürlükten yana özlemlere dönüşebilecek olanakları bulabilecektir.
Yabancılaşma süreci, uzun bir çelişkiler zinciri içermekte ve yine her çelişkide olduğu gibi özünde ileriye dönük, evrimsel yanlar taşımaktadır. Bu evrimsel yanlar, insanın tuksaklığına karşı özgürlüğe dönüktür. Üretimin, evrimin, beynin ve insanın gelişimini içeren özgürlüğe…
– Serol Teber

Serol Teber, Davranışlarımızın Kökeni ile insanlaşma sürecinde iki ayak üzerinde durabilme, başparmağın gelişimi, alet yapımı ve kullanımı gibi unsurları evrimin kritik basamakları olarak değerlendiriyor ve tüm bunların beyin gelişimini nasıl etkilediğini, insan davranışlarını nasıl biçimlendirdiğini detaylı bir biçimde inceliyor.
Yazıldığı tarih olan 1975’ten bu yana güncelliğini koruyan bu kitap, Türkiye’nin her dönemine uygun biçimde halkı aydınlatmaya yönelik açıklamalar içeriyor ve her türlü gericiliğe karşı duruyor.
“Tutunamayanlar”ın Politik Psikolojisi, Bilimsel Bir Peri Masalı: Freud’un “Aile ve Tarihsel Romanı”, Aşiyan’daki Kahin: Tevfik Fikret’in Melankolik Dünyası, Melankoli: Typical Bir Anomali kitaplarını Okuyan Us Yayınevi’ne emanet eden Serol Teber, Davranışlarımızın Kökeni ’nin ardından Politik Psikoloji Notları ve Performğanın İnsanlaşması ile çokay yakında okurlarıyla yeniden buluşacak.

Post a Comment

Twitch