PDF Kitap

Davranışsal İktisat (Kültür Çerçevesinde Bir Uygulama) PDF Kitap

Davranışsal İktisat (Kültür Çerçevesinde Bir Uygulama) PDF Kitap İndir
İçindekiler Davranışsal İktisat ve Davranışsal İktisadın Tarihçesi Davranışsal İktisat Nedir? Davranışsal İktisada İlişkin Bazı Kavramlar İktisat- Psikoloji İlişkisi ve Davranışsal İktisadın Tarihi Gelişim Süreci Davranışsal İktisatla İlgili Disiplinler İktisadi Kararları Biçimlendiren Bilişsel Önyargılar ve Yanılgılar Optimizm Önyargısı Sahiplik (Mülkiyet) Etkisi Plasebo Etkisi Yanlış Konsensüs Etkisi Geri Bakış Yanılgısı Aşırı Güven Yanılgısı Dunning-Kruger Etkisi Kör Nokta Önyargısı Bilişsel Uyumsuzluk Zihinsel Muhaseb Statüko Önyargısı Batık Maliyet Yanılgısı Çıpalama (Çapalama-Çapa) Etkisi Halo Etkisi IKEA Etkisi Doğrulama Önyargısı Aşinalık Önyargısı Tuzak Etkisi Çerçeveleme Etkisi Kazananın Laneti Sıfır Fiyat (Bedava) Etkisi Spot Işık Etkisi Ego Tükenmesi Kumarbaz Yanılgısı Sürü Davranışı Devekuşu Etkisi Bumerang Etkisi Zirve-Uç (Son) Kuralı Kontrol Yanılsaması Kültürel Farklılık ile İktisadi Kararları Biçimlendiren Bilişsel Önyargılar ve Yanılgılar Arasındaki İlişkiye Yönelik Bir Araştırma Araştırmanın Amacı ve Önemi Evren ve Örneklem Seçimi Veri Toplama Aracı Araştırma Bulguları

Post a Comment