PDF Kitap

Dede Korkut’la Kadına Dair Sohbetler 1 PDF Kitap

Dede Korkut’la Kadına Dair Sohbetler 1  PDF Kitap İndir
Bu kitapta, kadim zamanlarda yaşayan "Has hatun" atalarımız hakkında bilinmesi gereken ancak bilinmeyen bütün konular işleniyor. Bazılarının Asena soylu “Ocak Kadını”, bazılarının inanç önderi “Kam”, bazılarının Amazon ataları gibi “Savaşçı” kadınlar oldukları belgeleniyor. Yalnız toplumdaki yerleri ve kimlikleri değil, güçlü kişilikleri üzerinde de duruluyor. Mitlerde, destanlarda yazılanlar ve kurganlarda ölülerin yanlarına konulan eşyalar incelenerek bu kadınların özellikleri ortaya konuyor. Kişiliklerinden asla taviz vermeden, erdemli ve şanlı yaşayışları gözler önüne seriliyor. İffetlerini ve şahsiyetlerini başkaları uğruna değil, kendileri için nasıl özenle korudukları; dirayetleri ve yetenekleri anlatılıyor. Atalarımızın evlilikten ne anladıkları ve kız çocuklarına nasıl değer verdikleri, eşlerin birbirleri hakkındaki düşünceleri, tecavüz ve zina hakkındaki fikirleri, yazuk (suç, günah) işleyenlere ne gibi cezalar uyguladıkları ayrıntılarıyla ele alınıyor. Yaşar Duran'ın uzun soluklu çalışmaları neticesinde özenle hazırlanan Dede Korkut'la Kadına Dair Sohbetler 1 isimli bu kitap, "Has hatun" atalarımız hakkındaki büyük bir boşluğu dolduracaktır.

Post a Comment

f
1942 Amsterdam Ave NY (212) 862-3680 chapterone@qodeinteractive.com

    Free shipping
    for orders over 50%