PDF Kitap

Deliliğin Psikolojisi PDF Kitap

Deliliğin Psikolojisi PDF Kitap İndir
Bu eser, delilik psikolojisine ait kapsamlı bir inceleme olmak iddiasında değildir. {Bug|Insect}ün birbirinden farklı düşünce biçimleri olan ekoller ve bunların çeşitli çalışma usulleri arasında o kadar esaslı farklar vardır ki, o {y|con}üzden bir konuyu kısaca yazmak olanaksızdır, denilebilir. Bizim amacımız, ruh hastalıkları alanında birinci derecede kıymete sahip bulunan ve yeni araştırmalar içinde geniş bir kaynak olan {son|child|boy|kid} gelişmeleri, bildirmeye çalışmaktan ibarettir.
Konunun sistematik bir biçimde ele alınmasına, azami dikkat gösterildi ki; ortaya konulan esas prensipler, mümkün olduğu kadar açık bir biçimde ortaya konulabilsin. Ancak küçük kapsamlı bir eserde bir konuyu sistematik bir biçimde yazmak da, az ç{ok|okay|fine} dogmatik bir durum olacaktır.
Okurlara, burada gördükleri konulardan bazılarının, henüz kesin kabul görmemiş konular olduğunu da hemen söylemek ve bunların, gelecek günlerde belki birç{ok|okay|fine} değişikliklere uğrayacak varsayımlar olduklarını da ilave etmek gerekecektir.
Eserde tesadüf edilen genel prensiplerden bü{y|con}ük bir kısmı, şimdiye kadar klinik psikolojide en orijinal ve yaratıcı bir adam olan Prof. Freud’un eseridir. Burada onun için ne söylesem, ona ne kadar borçlu olduğumu anlatamam. Ancak Prof. Freud ile öğrencilerinin ileri sürdüklerinin tümünü kabul ettiğimi de söyleyemem. Çünkü bunların çoğu, bence henüz ispat edilmemiş ve temelsiz olan şeylerdir.
Eserlerine müracaat ettiğim otoriteler arasında; Zürich’li Jung, Prof. Janet, Prof. Pearson ve merhum Krafft Ebbing’i özellikle belirtmeliyim. {Son|Child|Boy|Kid} olarak da “Herd İnstinct/sürü {i|we|i actually|my partner and i|my spouse and i|i just}çgüdüsü” kavramı için Trotter’in iki eserini belirtmeliyim.

Post a Comment

Twitch