PDF Kitap

Efsuncu Baba PDF Kitap

Efsuncu Baba PDF Kitap İndir
Enveri yatakta gözlerini açınca sabaha mahsus duayı okur. Sağ tarafından kalkar. Evvela sağ adımını atar. Her eşyanın herhangi bir yere konulmasında gözetilecek uğurlar, uğursuzluklar vardır. Kulplu, köşeli şeyler hep kıbleye çevrilecek, maşa hiçbir vakit dikliğine konmayacak, tencereler, leğenler yüzüstü kapatılmayacak… (…) Her işin dakika ve saniyesiyle günü, saati gözetilir. Bazen en zorunlu işler uğurlu saatine rastlamamasından dolayı haftalarca, aylarca ertelenir. Enveri sabahleyin merdivenin sağ tarafından ve her adımını “ilmü’t-tayratü ve’z-zecr”in hükümlerine uydurarak iner. Sokak kapısından çıkarken “taleb-i yümn” duasını okur… Sağına soluna üfler… İlk bakışta köre, topala, çolağa, sözün kısası sakat bir yaratığa tesadüf ederse uğursuz sayarak titrer. O gün en acele işlerini bırakır… Efsuncu Baba batıl inançlara körü körüne bağlı insanları yerme amacıyla yazılmış bir roman. Hüseyin Rahmi Gürpınar, sofu görünümlü ama aslında ahmak karakterlerinden biriyle daha okuyucuyu eğlendiriyor. Oğlak Yayınları, Türk edebiyatının usta kalemi Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın Efsuncu Baba romanını Klasik Maceraperestler dizisinde yayımlamaktan gurur duyar.

Post a Comment

Twitch