PDF Kitap

Eğitim Öğretim Hangi Eğitim? Nasıl Bir Öğretim? / Nizamiye Serisi-3 PDF Kitap

Eğitim Öğretim Hangi Eğitim? Nasıl Bir Öğretim? / Nizamiye Serisi-3 PDF Kitap İndir
Eğitim Öğretim Hangi eğitim? Nasıl bir öğretim? 1-Talim ve Terbiye 2-Tedrisat – Maarif ve Mahiyeti 3-Tedris Müesseseleri Kalem ve Kılıç Kisisel Gelişim Meselesi Kişisel Gelişimin Şahsiyetle Ünsiyeti Hangi eğitim? Klasik Türk-İslam eğitimi (terbiyesi)… Nasıl bir öğretim Terbiye eden; Talim ettiren; Tebliğ ve tedrise imkan veren klasik öğretim (talim/tedrisat)… Sümer’den Mısır’a, Antik Yunan’dan Hind’i Çin’e insanlık birikimini ihtiva eden, miladi 8-16. asırların klasik öğretimi…

Post a Comment