PDF Kitap

Eğitimde Drama Uygulamaları Okul Öncesi ve İlköğretimde PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/01/egitimde-drama-uygulamalari-br-okul-oncesi-ve-ilkogretimde.jpg" alt="Eğitimde Drama Uygulamaları
Okul Öncesi ve İlköğretimde PDF Kitap İndir”/>
İnsanın özünü aradığı ve tanımlamaya çalıştığı “çok eski”lerden bu yana; oyun, hareket, ses, söz ve izleme kavramları, kendini içinde bulunduğu zaman ve dokularla yenileyerek göstermektedir. “Eğitimde Drama Uygulamaları -Okul Öncesi ve İlköğretimde-” “oynamak” ve “bilgi” kavramları ile öğretme ve öğrenme ilkelerini, insanın doğasına dayalı bir “tanımlama” yöntemi ile tanıştırmayı amaçlarken, tiyatronun ve dramanın devingen yapısının bilimsel ve sanatsal ilkelere göre biçimlenmiş “yöntem”lerini sunmaktadır. “Oyunlaştırma” ve “Kurgulama” tekniklerinin aşamaları ile okul öncesi ve ilköğretimde uygulanabilecek oyun örnekleri ve kurgu yöntemlerini içermekte; kuramsal bir bakış açısı ile örnek uygulamaları tanımlamaktadır.

Post a Comment