PDF Kitap

Ekonomi, İşletme ve Finans Çalışmaları PDF Kitap

Ekonomi, İşletme ve Finans Çalışmaları PDF Kitap İndir
Depo Yönetiminde Yetenek 4.0 Endüstri 4.0: Optimizasyon Teknikleri İle Limanda Bekleme Sürelerinin Azaltılması Giderlerin Sabit Ve Değişken Olarak Ayrılmasında Kullanılan Yöntemlerin Değerlendirilmesi Teknoparkların Oluşum Mekanizmaları: Yabancı Ülkelerin Tecrübelerinin Analizi Uluslararası Muhasebe Standardı 2-Stoklar: Literatür İncelemesi Örgütsel Ekoloji Perspektifinden Türkiye’de Holdingler Genç Nüfusun Marka Ve Mağaza Sadakatinin Satın Alma Davranışları Üzerine Etkisi Bankaların Şube Başına Performanslarının Entropi Ve Topsıs Yöntemleri İle Ölçülmesi: Türk Kamu Ve Özel Sermayeli Mevduat Bankaları Örneği Türkiye’de İş Tatmini Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişkinin Meta-Regresyon Analizi İle İncelenmesi Bankacılık Ve Sigortacılık Sektöründe Dijitalleşme Ve Örnek Uygulamalar

Post a Comment