PDF Kitap

Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım PDF Kitap

Ekonomik Tercihlere Davranışsal Yaklaşım PDF Kitap İndir
Fırsat Maliyetine Davranışsal Yaklaşım 15 Tl Her Zaman 15 Tl Midir? Promosyon Çerçevesi Ve Zihinsel Muhasebe Üzerine Bir Analiz İrrasyonel Bireyi Rasyonelleştirme: Dürtme Marka Maskotlarına İlişkin Reklam Analizi: Deneysel Bir Çalışma Explanatıon Of The Relatıonshıp Instıtutıonal Values And Economıc Behavıor In The Context Of Behavıoral Economıcs Tüketici Karar Verme Sürecinde Değer Fiyat Algısı: Enerji İçeceği Deneyi Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sisteminin Davranışsal Kamu Politikaları Açısından İncelenmesi: Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma Bilişsel Yansıma Ve İsraftan Kaçınma Davranışının Batık Maliyet Yanılgısındaki Rolü Türkiye’de İşgücü Piyasasının Davranışsal İktisadi Analizi

Post a Comment