Anasayfa / Pdf / Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Regülatif İdari Yaptırım Uygulanmasında İzlenen İdari Usullere Egemen Olan İlkeler PDF Kitap

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Regülatif İdari Yaptırım Uygulanmasında İzlenen İdari Usullere Egemen Olan İlkeler PDF Kitap

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Regülatif İdari Yaptırım Uygulanmasında İzlenen İdari Usullere Egemen Olan İlkeler PDF Kitap İndir
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygulanan idari cezalar ve idari tedbirlerin, enerji sektörünü korumaya ve ekonomik regülasyonu sağlamaya yönelik olması ve muhatapları bakımından ağır hüküm ve sonuçlar doğurabilmesi nedeniyle, bu çalışmada söz konusu idari yaptırımların regülatif yapısına dikkat çekilmek istenmiştir. EPDK tarafından regülatif idari yaptırım uygulanmasında izlenen idari usullere egemen olan ilkeler; soruşturma ve karar süreci olmak üzere birbirini takip eden iki temel usul aşaması altında ve genel idari usul ilkeleri çerçevesinde incelenmiştir. Söz konusu soruşturma ve karar süreçlerinde uygulanabilecek ortak bir usul benimsemek yerine; pratik gerekçelerle her piyasanın yapısal nitelikleri gözetilerek doğal gaz, elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları sektörleri için farklı hukuki düzenlemeler öngörülmüştür. Bu nedenle, EPDK'nın regülatif idari yaptırım uygulamasında izlediği usulleri her bir enerji sektörü bazında ayrı ayrı incelemek yerine, yargı kararları ve doktrin tarafından geliştirilen genel idari usul ilkeleri temelinde EPDK'nın uyguladığı regülatif idari yaptırımlar ele alınmıştır.

Hakkında admin

Buna göz atın!

Gerildi Dört Kızıl Ok PDF Kitap

Eylül’ün kurşuni günlerinde, ülkenin aydınlık geleceği boğuldu tank paletleri altında… Ama zalimkârlara karşı direnenler de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir