PDF Kitap

Eski Türk (Türkmen) Takilarinda At/Avrat/Silah Üçlemesi PDF Kitap

Eski Türk (Türkmen) Takilarinda At/Avrat/Silah Üçlemesi  PDF Kitap İndir
“Bu kitap, Türkmenistan takılarının çok yönlü bir şekilde ele alındığı, “Sosyo-Kültürel, Dinsel, Tarihsel ve İkonografik Bağlantıları İle Türkmen Takıları” adlı, yayım hazırlıkları halen sürmekte olan çalışmamın, kısmi olarak yayımlanan 3. serisini oluşturmaktadır. …güçlü bir literatür taranmasının yanı sıra, bizzat Türkmenistan’ın çeşitli vilayetlerine yapılan alan araştırmaları ile desteklenmiş, ilgili uzman/akademik kişiler ve konuya ilişkin hayli değerli bilgilere sahip yaşlı kişilerle görüşülmek sureti ile, mümkün olduğu kadar sağlıklı bir temele oturtulmuştur. “

Post a Comment

Twitch