Anasayfa / Pdf / Fransız Devrimi’nde Siyasal Düşünceler Ve Mücadeleler (Cilt 2) Cumhuriyetin Sarsıntıları PDF Kitap

Fransız Devrimi’nde Siyasal Düşünceler Ve Mücadeleler (Cilt 2) Cumhuriyetin Sarsıntıları PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2021/04/fransiz-devriminde-siyasal-dusunceler-ve-mucadeleler-cilt-2-br-cumhuriyetin-sarsintilari.jpg" alt="Fransız Devrimi’nde Siyasal Düşünceler Ve Mücadeleler (Cilt 2)
Cumhuriyetin Sarsıntıları PDF Kitap İndir”/>
Fransız Devrimi'nde öne çıkan temel kavramları, devrimde yer alan aktörleri ve onların devrim sürecindeki siyasi fikirlerini bütün yönleriyle ele alan bu eser devrime yön veren kişilerin yazılarını ve söylevlerini de içermesi bakımından Fransız Devrimi üzerine eşsiz bir kaynak olma özelliği kazanıyor. Kitap, devrim sürecinde ortaya çıkan fikirleri, yapıları ve eylemleri sınıf mücadelelerinin etkisini göz ardı etmeden siyasi iktidar mücadelesi bağlamında ele alıyor. Siyasal düşünceler tarihi disiplininin ülkemizdeki duayeni Mehmet Ali Ağaoğlları'ndan bir anıt eser… “Halk zulüm altında olduğu, kendisinden başka hiç kimsesi kalmadığı zaman, halka ayaklanmasını söylemeyen kişi bir alçaktır. Bütün yasalar çiğnendiğinde, despotizm doruk noktasına ulaştığında, iyi niyet ve edep ayaklar altına alındığında, halk isyan etmelidir.”- Maximilien ROBESPİERRE. “Bir sınıf bir diğerini cezalandırılma korkusu olmaksızın açlığa mahkûm ediyorsa, özgürlük boş bir hayaldir ancak. Zenginler ellerindeki tekele dayanıp hemcinsleri üzerinde ölüm-kalım hakkını uyguluyorlarsa, eşitlik boş bir hayaldir ancak. Yurttaşların üçte dördünün gözyaşı dökmeden ulaşamadığı gıda maddelerinin fiyatları üzerinde karşı-devrim her gün dalavereler çeviriyorsa, Cumhuriyet boş bir hayaldir ancak.” -Jacques ROUX. “Kendilerine korumaların eşlik ettiği kişiler tiranlardır, yoksa özgür insanlar değil.” – Jacques ROUX. “Topluma yönelik kötülükler hiçbir zaman halktan değil, ama yönetimden gelir. Başka türlü de olabilir mi zaten? Halkın çıkarı kamusal yarardır, mevki sahibi insanın çıkarı ise kişisel yararıdır.” -Maximilien ROBESPİERRE. “Devrim’in, tıpkı ardı ardına çocuklarını yiyip yutan Saturnus gibi, en sonunda bütün felaketleriyle birlikte despotizmi doğurmasından korkulmalıdır.” -Pierre Victurnien VERGNİAUD.

Hakkında admin

Buna göz atın!

Tahta Kaplan PDF Kitap

"Tekrar merhaba, dün vicdan hapishanesinin çıkış noktasından, kimlerin ne şekilde faydalandığından bahsetmiştik. Tekrar hatırlayalım. Kişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir