PDF Kitap

Gençlerin Dine Bakışı ve Okullarda Din-Değerler Öğretimi PDF Kitap

Gençlerin Dine Bakışı ve Okullarda Din-Değerler Öğretimi PDF Kitap İndir
Türkiye’deki din ve değerler eğitimi alanındaki inişli çıkışlı süreç bizlere ülkemizin modernleşme anlayışı ve tarihi ile ilgili önemli veriler sunmaktadır. Aslında din eğitimi meselesi modern ulus devletlerde dinin fert, toplum ve devlet hayatında yerinin ne olduğu ve ne olması gerektiği problematiğinin en başat faktörlerinden biridir. Neredeyse bir asrı bulan Cumhuriyet dönemi boyunca farklı seçenekler denenmiştir. Örgün ve yaygın eğitimde din eğitiminin kısıtlandığı dönemler olduğu gibi belirli dönemlerde de genişlemeler olmuştur. Üç bölümden oluşan kitapta ilk olarak, uluslararası anket çalışma sonuçlarına göre liseli gençlerin din anlayışları incelenmektedir. İkinci bölümde ise öğretim programı, politikalar ve öğretmen bakış açısıyla okullardaki din öğretimi değerlendirilmektedir. Son bölümde ise, farklı derslerin öğretim programları ve öğretmenlere göre değerler konusu analiz edilmektedir.

Post a Comment