PDF Kitap

Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı PDF Kitap

Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı PDF Kitap İndir
Kişinin görüntüsünün fotoğraf, resim, video, animasyon, hologram gibi görüntü unsurları vasıtasıyla işlenmesi hususu her dönemin en önemli yargısal ve doktrinsel temalarındandır. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte bu durumun ele alınması daha fazla önem kazanmaktadır. Ana tema olarak kişinin görüntüsü üzerindeki kişilik hakkının geniş bir perspektiften ele alındığı bu çalışmada, konu kapsamına giren hemen her nevi hususun hukuki etkisine değinilmiş; anayasa, insan hakları, kişisel verilerin korunması, ticaret hukuku, unutulma hakkı, haksız rekabet, imaj hakkı, özel hayatın gizliliği, mahremiyet, fikri haklar, basın, televizyon, internet, sosyal medya gibi bağlantılı kavram ve noktalar ise kişilik hakkı çerçevesinde işlenmiştir. Bu kapsamda özellikle, gerek ülkemiz uygulamasından gerek İsviçre, Alman, Fransız, Amerikan, İngiliz, Avrupa Birliği hukuklarından çok sayıda somut karar ve örnek incelenmiş; devlet insanı, sanatçı, sporcu gibi çok çeşitli gruplarda yer alan kamuya mal olmuş kişilerin görüntülerinin işlenmesine ilişkin kurallar değerlendirilmiştir.
Etiketler: Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı PDF Kitap Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı PDF Oku Görüntü Üzerinde Kişilik Hakkı PDF indir

Post a Comment