PDF Kitap

Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları PDF Kitap

Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları PDF Kitap İndir
Bölüm 1 Covid-19 (Yeni Coronavirüs) Salgınının Sosyo-Psikolojik Etkileri Ve Hastalıkta Hemşirelik Bakımı Bölüm 2 Yaşlı Erişkinlerde Tüberküloz: Etyopatogenez, Prognoz ve Enfeksiyon Kontrol Yaklaşımları Bölüm 3 Gebelikte Romatolojik Hastalıkların Yönetimi Bölüm 4 Romatizmal Hastalıklarda Gebelik ve Laktasyonda Klasik ve Biyolojik Konvansiyonel İlaçların Kullanımı Bölüm 5 Livedoid Vaskülopati Bölüm 6 Meme Kanseri ve Gebelik Bölüm 7 Su ve Sodyum Dengesi Bozuklukları Bölüm 8 Kanser Hastalarında Anemiye Yaklaşım Bölüm 9 Beta Talasemi Major Bölüm 10 Romatizmal Hastalıklarda Preoperatif Değerlendirme (Fmf Ve Gut Hastalığı) Bölüm 11 Kronik Viral Hapatit Delta Enfeksiyonu Bölüm 12 Kronik Kabızlığa Yaklaşım Bölüm 13 Organik Fosfor Bileşikleri ve Karbamatlar ile Meydana Gelen Zehirlenmelere Yaklaşım Bölüm 14 Karbon Monoksit Zehirlenmelerinde Tanı ve Tedavi Bölüm 15 Proton Pompa İnhibitörleri Yan Etkileri Bölüm 16 Kardiyovasküler Hastalıkların Psikiyatrik ve Davranışsal Yönleri Bölüm 17 Sağlık Okuryazarlığı ve Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Bölüm 18 Trakeobronkopatia Osteokondroplastika Bölüm 19 Dünyada ve Türkiye’de Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Mortalitesi ve Risk Faktörlerinin Eğilimi Bölüm 20 Radyografik Görüntülemede Kullanılan İyotlu Kontrast Maddelerin Genel Özellikleri ve Toksisite Potansiyelleri Bölüm 21 Gadolinium Bazlı Kontrast Maddenin Neden Olduğu Nefrojenik Sistemik Fibrozis Bölüm 22 Palyatif Bakım ve Türkiyedeki Son Durumu Bölüm 23 Canlı Donörden Yapılan Karaciğer Nakli Sürecinde Enfeksiyon Hastalıkları Değerlendirmesi Bölüm 24 Künt ve Psikolojik Travmaların Vücut Üzerindeki Fizyolojik Etkileri Bölüm 25 Sars-Cov-2 Hızlı Tanısında İmmünokromatografik Antikor Testlerinin Yeri Bölüm 26 Kanserle Birliktelik Gösteren Sigmoid Volvulus Bölüm 27 Ağır Metal Etkilenmelerinde Şelasyon Tedavisi: Güncel Yaklaşımlar Bölüm 28 Muş Yöresinde Görülen Kolon Kanserlerinin Özellikleri Bölüm 29 Peptik Ülser Perforasyonlarının Değerlendirilmesi ve Ramazan Ayı ile İlişkisi Bölüm 30 Canlı Donör ile Yapılan Böbrek Nakli Sürecinde Enfeksiyon Hastalıkları Değerlendirmesi Bölüm 31 Covid-19 Pandemisinde Kanserli Hastaya Yaklaşım
Etiketler: Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları PDF Kitap Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları PDF Oku Güncel Genel Dahiliye Çalışmaları PDF indir

Post a Comment

Twitch