PDF Kitap

Haiku’yla İktisat: İktisatta Yeni ve Yaratıcı Bir Öğrenme Yöntemi PDF Kitap

Haiku’yla İktisat: İktisatta Yeni ve Yaratıcı Bir Öğrenme Yöntemi PDF Kitap İndir
Haiku; yaşamın içinden, andan süzülen duygu, düşünce ve algıların şaşırtıcı ve şiirsel biçimde dışa vurumudur. Japon edebiyatının geleneksel lirik, kısa şiir biçimi olan haikular az sözle özü anlatan iktisadi şiirler olarak ifade edilebilir. Bu kitap, haiku ile iktisat bağını kuran akademik ve edebî çalışmaların incelenmesinin ardından iktisadi şiirin ekonomi öğretiminde kullanımına dair bir deneyim paylaşımıdır. Son yıllarda sanatın her dalının iktisat derslerine nüfuzu, yeni bir yaklaşım olarak dikkat çekicidir. Geleneksel ekonomi öğretimine destek olabileceği düşünülen yaratıcı uygulamaların derin ve kalıcı öğrenmeye katkı sunduğu alan yazında karşılık bulmaktadır.

Ekonomiye farklı bir perspektiften bakmak, bu eseri
diğer standart, alışılagelmiş ekonomi kitaplarından ayırmakta ve öğrencilerle yapılan uygulamayı, onların değerlendirmelerini içermektedir. Bu eserin kaleme alınmasındaki amaç, insanla temas eden bir ekonomi anlayışı içinde insanın bireysel ve toplumsal yaşam deneyimlerini, gözlemlerini, duygularını sanatla buluşturarak görünür kılmaktır.

Post a Comment

Twitch