PDF Kitap

Hakikat Sonrası PDF Kitap

Hakikat Sonrası PDF Kitap İndir
“Hakikat”in temsili günümüzde can çekişiyor. Kamusal tartışmada hakikat, çağımızın gelişmeleriyle, yeni bir şekilde görmezden geliniyor. 2000’li yıllardan itibaren kamusal alanda hakikat ve hakikat sonrası konusunda pek çok tartışma yaşandı. Siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmeler, yeni medya teknolojilerinin hız kesmeyen etkisi, “hakikat sonrası” bir çağda yaşadığımız iddialarının gündemi kaplamasına neden oldu. Bu derlemede, siyaset, felsefe, medya ve uluslararası ilişkiler alanlarında, hakikatin ve “hakikat sonrası” çağın ne olduğuna dair esaslı tartışmalar yürütülürken, aynı zamanda, yaşadığımız “karanlık çağ”dan çıkış için kapılar aralanmaya çabalanıyor. SİYASET-FELSEFE Hakikat, Retorik ve Siyaset FİLİZ ZABCI • Felsefede Neredeyiz? Yeni Bir Etiko-Politiğin Olanağı ÇETİN BALANUYE • Bir Kavram Üç Dönem: Olmak Olarak Hakikat, İnşa Etmek Olarak Hakikat ve Hakikati Kaybetmek CAN ULUSOY • Felsefe, Hakikat ve Sonrası ÖZGÜN BULUT • Göçmenler ve Hakikatin Yeniden Kuruluşu ya da Bir Sınır-Kavram Olarak “Göçmenlik” Üzerine DENİZ GÜRSOY • İnsan Hakları ve Hakikat Sonrası Çağın Bireyi DURDU BARAN ÇİFTCİ • Hakikatin Sırtındaki Yük: Siyaseten Doğruculuk BERK İLKE DÜNDAR • Hakikat Sonrası ve Kamusal Alanda Din BÜLENT ÖZÇELİK MEDYA Dijimodern Çağda Hakikat, Sonrası ve Kamu Yararı HÜSEYİN KÖSE • Post Hakikatin İlk Evresi Yankı Odaları: Yalan Haber mi Daha Hızlı Yayılıyor Coronavirüs mü? MERVE ÖZDEMİR-NİL ÇOKLUK • İletişimsel İllüzyon Nasıl Gerçeğin Yerine Geçer? ESRA İLKAY KELOĞLU İŞLER • Türkiye’de Popülizm ve Medya-Bir Suç Ortaklığı BURAK ÖZÇETİN-AYŞEGÜL AKAYDIN AYDIN • “Kutuplaşma, Doğrulamanın Etkisini Sınırlıyor” Doğruluk Payı’dan Koray Kaplıca ile Röportaj SÜMEYRA DEMİRALP • “Dezenformasyon Hangi Alandaysa Oraya Yöneliyoruz” Teyit’ten Gülin Çavuş ile Röportaj BÜLENT ÖZÇELİK ULUSLARARASI İLİŞKİLER Popülist Söylem Olarak Komplo Teorileri ve Dış Politika: Brexit Örneği UMUT YUKARUÇ • Hakikat Sonrası Dönem, Politika ve Güvenlik RASİM ÖZGÜR DÖNMEZ • İklim Değişikliği: İnkâr, Çarpıtma ve Hakikat HİKMET KURAN • “Doğaya Karşı Zafer” Arayışı ve Kalkınma Hayalleri: Sovyet ve Amerikan Tarihlerinden Örnekler HALİL BURAK SAKAL

Post a Comment