PDF Kitap

Harf ve Nazariyat PDF Kitap

Harf ve Nazariyat PDF Kitap İndir
Bu kitapta, nazariyat’a (theoria) mahsus asl’i isim teşkilinin esaslarını, harf theo-gonia’sı ve isim theo-gonia’sı vasıtasıyla inceledik. Asl’i isim ve suret’li harf, cevher-ism’e mahsus kuvvetler olarak idrak ve muhayyile marifetiyle, birlik esasında birleşiktir. Asl’i isim teşkilinin esaslarını bu yolla ele aldık. Fikriyat’a (logia) mahsus suret’siz isim ve suretsiz harf ise, teşkil cihetinden ayrışıktır. Bu bakımdan, suret’siz harf fikriyatı ve suretsiz isim fikriyatı vasıtasıyla, asl’i isim teşkilinin esaslarından bahsedilemez. Bu imkânsızlık, çözümü bulunmayan birçok sözde- meselenin de kaynağıdır. Bu noktaları açtık ve anlattık.

Post a Comment