PDF Kitap

Hatayî Divanı Şah İsmail Safevî Hayatı ve Nefesleri PDF Kitap

<img src="https://pdfkitap.online/wp-content/uploads/2022/08/hatayi-divani-br-sah-ismail-safevi-hayati-ve-nefesleri.jpg" alt="Hatayî Divanı
Şah İsmail Safevî Hayatı ve Nefesleri PDF Kitap İndir”/>
Sadeddin Nüzhet Ergun Bursa’da doğmuştur. Divan, tekke ve halk edebiyatları üzerinde bugün de önemini koruyan birçok çalışma yapmıştır. Sadeddin Nüzhet, maddi sıkıntı içinde olduğu yıllarda incelemelerini düzenli düzensiz kâğıt parçalarına yazmış, ölümü üzerine notları ailesi tarafından Beyazıt Devlet Kütüphanesi’ndeki çalışma odasından alınmıştır. Türk edebiyatı tarihçisi, mutasavvıf ve yazardır. Müzikle ilgilenmiş ve az sayıda eser bestelemiştir. Erken yaştaki vefatı Türk Şairleri ve Türk Musikisi Antolojisi gibi önemli yapıtları tamamlamasına engel olmuştur. Hasta olmasına rağmen ürün vermekte ısrarcı olmuştur. Yazı taslakları hâlâ Kültür Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü’nde bulunduğu düşünülmektedir. Edebiyat hayatına gençlik yıllarında Milli Mecmua’da Şeyh Hüseyin Sadeddin imzasıyla gazeller yayımlayarak başlamıştır. Şah İsmail, siyasi kimliğiyle dönüştürdüğü tasavvuf anlayışına uygun şiirleriyle sadece Safeviler’in temel unsurunu oluşturan Kızılbaş Türkmenleri değil Osmanlı coğrafyasındaki Alevi-Bektaşi geleneğini de derinden etkilemiştir. Bu eseri okuyucularımıza özen ve sevgiyle sunarız.

Post a Comment

Twitch