PDF Kitap

Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) PDF Kitap

Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) PDF Kitap İndir
2001’de Amerika’da yaşanan ikiz kule olayından sonra İslam’a Batı medyasında acımasız medyatik saldırılar yapıldı. Bu saldırıların ana teması İslam’ın şiddet dini olduğu ve terörizmi beslediği fikriydi. İşte Rahmetu’l-İslam kitabı bu haksız ve yersiz ithamı reddetmek için kaleme alınmıştır. Girişte insanlığın sosyal ve itikadî açıdan İslam’a ne kadar ihtiyacının olduğu anlatıldı. Girişten sonra kitap dört bölüm ve bir sonuç kısmından oluşmaktadır. Birinci bölümde kitap ve sünnette rahmete yapılan vurgu ve merhametli olmaya yönelik emirleri üzerinde duruldu. İkinci bölümde Kur’an’ın bakış açısıyla merhametin dünyevî, uhrevî, ahlakî, teşriî ve de ontolojik yönleri üzerinde duruldu. Üçüncü bölümde Kur’an’ın fert ve toplum hayatının farklı alanları için koyduğu hükümlerin farklı açılardan nasıl rahmet olduğu anlatılmaya çalışıldı. Son bölümde ise fert ile devlet ve fert ile tabiat arasın İslam’ın oluşturduğu ilişkilerin nasıl rahmet temeli üzerine kurulduğu anlatılmaya çalışıldı. Sonuçta da toplu bir bakışla İslam’ın her şeyiyle insanlığa mutlak bir rahmet nizamı olduğu anlatılmıştır. Son derece akıcı ve çekici bir üslupla yazılan kitap okuyucuyu kendine güçlüce çekmektedir. Ravza Yayınevi tarafından yapılan ikinci baskı gözden geçirilmiş ve önemli bazı ilaveler de yapılmıştır. Kitapta modern dünyanın yaşamakta olduğu ahlakî çöküntü rakamlarla verilmiştir. Kitap İslam hakkında güzel ve mutedil bir ufuk vermektedir.
Etiketler: Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) PDF Kitap Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) PDF Oku Hazihi Hiye Rahmetü’l İslam (Arapça) PDF indir

Post a Comment