PDF Kitap

Hukuki (Fıkhi) İdari ve Mali Boyutlarıyla Teverruk PDF Kitap

Hukuki (Fıkhi) İdari ve Mali Boyutlarıyla Teverruk PDF Kitap İndir
İslam düşünce sisteminin, beşeri sistemlerden farklı olarak “eşyayı sevmek” yerine, “insanı sevmek” odaklı bir konuma sahip olması ekonomi-finans kavramlarını da farklılaştırmakta, bütüncül bir yaklaşım tarzı oluşturmaktadır.
İnsanın ekonomi odaklı uğraşılarının sadece “ihtiyaç”ları gi dermek değil, “Allah’ın rızası”nı kazanmak şeklinde tezahür eden, İslam’ın ekonomi-finans anlayışı, bizi onun nev-i şahsına münhasır müesseselerini gün yüzüne çıkarmaya götürmektedir.
Bu anlayıştan hareketler İslami bir finansal enstrüman olan “teverruk” modelinin fikhi yönleri yanında, idari (denetim) ve mali (muhasebeleştirilmesi-vergilendirilmesi) yönlerinin de okuyucuya sunulması, kitabın yayımlanmasında temel çıkış noktasını teşkil etmektedir.

Post a Comment

Twitch