PDF Kitap

Hukuki Mütalaalar 4 PDF Kitap

Hukuki Mütalaalar 4 PDF Kitap İndir
2015 yılından, 2020 yılına kadar olan sürede hazırlanan on beş adet hukuki mütalaa, bu kitapta "Hukuki Mütalaalar- 4" başlığı altında toplanmış ve somut sorunların çözümünde savunulan görüşlerin kamuoyu ile paylaşılması amaçlanmıştır.

Post a Comment