PDF Kitap

İbn Şihab Ez-Zühri PDF Kitap

İbn Şihab Ez-Zühri PDF Kitap İndir
İlim dünyasında her âlimin ayrı bir yeri, ayrı bir değeri vardır. Ancak ilmî açıdan zengin bir zaman diliminde ve bereketli bir coğrafyada yaşamış, birçok ilimde söz sahibi olmuş, değerli üstadları ve talebeleriyle tanınmış ve ilmî çalışmalarıyla önemli merhaleler arasında köprü rolü üstlenmiş olan ilim adamlarının yeri ve değeri çok daha farklıdır.
İmam İbni Şihâb ez-Zührî (ö. 124/742), böyle farklı ve değerli bir alimdir. İbn Şihâb ez-Zührî, Siyer, İslâm Tarihi, Fıkıh, Hadis, Tefsir İlimlerinde hatta İslâm Siyasî Tarihi’nde “kurucu,” “yetiştirici” ve “yönlendirici” bir kişiliğe sahip, çok yönlü bir ilim adamıdır.
İstisnasız her tefsir ve her hadis kitabında rivayetleri nakledilen, Medine Tarih Ekolü’nün kurucusu olan, fukahâ-yı seb’anın (Medineli meşhur yedi fıkıh âliminin) has talebelerinden olma özelliğiyle sayılı fıkıh otoritelerine hocalık yapan, sahip olduğu resmî imkân ve fırsatları ilmî açıdan en iyi şekilde değerlendiren, hadis tarihinde “Tedvîn Dönemi” adı verilen önemli bir döneme imzasını atan İbn Şihâb ez-Zührî, seçkin bir ilim erbabıdır.
İbn Şihâb ez-Zührî’nin Yaşadığı Asır, Hayatı, İlmî Kişiliği, Hadisçiliği ve Hakkındaki Eleştiriler şeklinde beş ayrı bölümde hazırlanan bu eser, bu örnek şahsiyeti yakından tanımak kadar, onun şahsında hadis ilimlerini karalamak ve küçümsemek isteyenlere özlü bir cevap niteliği taşımaktadır.
İbn Şihâb ez-Zührî gibi İslâm İlim Tarihinin değerli bir ismi ve çok yönlü ilmî kişiliği konusunda şu ana kadar yapılan çalışmaların üzerine yeni bir tuğla koyma amacı taşıyan bu eserin, gelecekte yapılacak yeni ilmî çalışmalara zemin hazırlamasını ümit ediyoruz.

Post a Comment

Twitch