PDF Kitap

İktisat İlmi PDF Kitap

İktisat İlmi PDF Kitap İndir
Cavid Bey, Türkiye’nin ilk liberal iktisatçılarındandır. Eserleri incelendiğinde döneminin iktisat biliminin bilgi stokuna hayranlık verici vukufiyeti kolayca farkedilmektedir. Aynı şekilde, ciddi bir bilim-fikir adamına yakışır bir analiz, muhakeme ve sentez kabiliyetine sahip olduğu da hemen anlaşılmaktadır. Ne yazık ki diğer bazı isimler gibi Cavid Bey de ülkemizin çorak fikir ortamı ve hastalıklı siyasi yapılanması içinde unutulmaya mahkûm olmuş, belki de mahkûm edilmiştir.
Bu memleketin LDT bünyesindeki yeni nesil liberalleri olarak asla kabullenmeyeceğimiz bu talihsiz durumu değiştirmeye kararlıyız. Bu çerçevede daha önce Deniz Karaman’ın Cavid Bey’in Ulûm-ı İktisâdiye ve İçtimâiye Mecmûası’ndaki yazılarını derleyen çalışmasını yayınlamıştık. Şimdi de Cavid Bey’in Mekteb-i İdadiye’de okutulmak üzere kaleme aldığı İktisat İlmi kitabını okuyucuya sunuyoruz.
Liberal Düşünce Topluluğu bünyesindeki çalışmalarımızı aynı çizgide, unutulmaya mahkûm edilen önemli liberal fikir adamlarının ve fikirlerinin yeniden gün ışığına çıkarılmasını sağlamak için azim ve kararlıkla sürdüreceğiz.
Atilla Yayla

Post a Comment

Twitch