PDF Kitap

İlköğretim Türkçe Sözlükleri Üzerine Nitel Bir Çalışma PDF Kitap

İlköğretim Türkçe Sözlükleri Üzerine Nitel Bir Çalışma PDF Kitap İndir
Sözlükler, genel olarak bir dönemin söz varlığını değil bir dilin genel kullanıma yönelik söz varlığını içerisinde barındırır. Aynı zamanda sözlükler, bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yaşantısının dildeki ifadesi olan sözcük ve sözcük gruplarını bir arada bulundurarak toplumun kültür ögelerini ve yaşayış biçimlerini de yansıttığı için son derece önemli bir görev üstlenirler. Bu kadar önemli görevleri üstlenen sözlüklerde yer alacak sözlük birimlerin seçimi de titizlikle yapılmalıdır. Sözlükler hazırlanırken özellikle de okul sözlükleri hazırlanırken sözlük birim seçiminde ne tür ölçütlere dayandırılacağı kesin olarak ifade edilemese de yapılan nitel araştırmaların sonuçları yol gösterici olabilecektir. Bu eser, ilköğretim okulları için hazırlanan Türkçe okul sözlüklerinde yer alan sözlük birimlerinin tanımlarını birbirleri ile karşılaştırmak ve yeni yayınlanacak olan okul sözlükleri için öneri ve ölçütler sunmak amacıyla hazırlanmıştır.

Post a Comment