PDF Kitap

İmalat Sektöründe Finansal Performans ve Etkinlik Değerlemesi BIST 50 Endeksi Uygulaması Bulanık ve Klasik Uygulamalı Entropi, Topsis ve Veri Zarflama Analizi Yöntemleri PDF Kitap

İmalat Sektöründe Finansal Performans ve Etkinlik Değerlemesi BIST 50 Endeksi Uygulaması Bulanık ve Klasik Uygulamalı Entropi, Topsis ve Veri Zarflama Analizi Yöntemleri PDF Kitap İndir
İçindekiler PERFORMANS VE FİNANSAL ANALİZİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ PERFORMANS KAVRAMI PERFORMANS ÖLÇME VE GEREKLİLİĞİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜNÜN ROLÜ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE ÖNEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ PERFORMANS DEĞERLENDİRME SÜRECİ PERFORMANS DEĞERLENDİRMENİN FAYDALARI PERFORMANS YÖNETİMİ PERFORMANS DENETİMİ PERFORMANS ÖLÇÜTLERİ/GÖSTERGELERİ FİNANSAL PERFORMANS ANALİZLERİ İÇİN GEREKSİNİM DUYULAN VERİLER FİNANSAL ANALİZ KAVRAMI FİNANSAL ANALİZİN AMACI FİNANSAL ANALİZ TÜRLERİ FİNANSAL ANALİZ TEKNİKLERİ VERİMLİLİK VE ETKİNLİĞİN KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ ÜRETİM SINIRI (ÜRETİM FONKSİYONU) VERİMLİLİK KAVRAMI VERİMLİLİĞİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VERİMLİLİĞİN BAĞLI OLDUĞU DEĞİŞKENLER VERİMLİLİK TÜRLERİ VE VERİMLİLİĞİN FARKLI AÇILARDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ VERİMLİLİK GÖSTERGELERİ ETKİLİLİK KAVRAMI ETKİNLİK KAVRAMI ETKİNLİK TÜRLERİ ETKİNLİK VE VERİMLİLİK İLİŞKİSİ ETKİNLİK ÖLÇME YÖNTEMLERİ BULANIK TOPSIS VE BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMLERİ İLE BIST’TE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE PERFORMANS VE ETKİNLİK DEĞERLEMESİ BULANIK MANTIK KAVRAMI BULANIK KÜME TEORİSİ BULANIK SAYILAR TOPSIS YÖNTEMİ BULANIK TOPSIS YÖNTEMİ VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ (VZA) BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİ YÖNTEMLERE İLİŞKİN LİTERATÜR TARAMASI ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI ARAŞTIRMA VERİLERİNİN OLUŞTURULMASI BVZA’DA KARAR VERME BİRİMLERİNİN BELİRLENMESİ BULANIK TOPSIS VE BULANIK VERİ ZARFLAMA ANALİZİ İÇİN DEĞİŞKENLERİN BELİRLENMESİ ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ ARAŞTIRMA ANALİZİ VE BULGULARI

Post a Comment