PDF Kitap

İmam Hatip Nesline Adanmış Bir Ömür Ahmet Necati Yeniel Hayatı ve Hatıraları PDF Kitap

İmam Hatip Nesline Adanmış Bir Ömür Ahmet Necati Yeniel Hayatı ve Hatıraları  PDF Kitap İndir
Ahmet Necati Yeniel, nevi şahsına münhasır, duruşu, bakışı ve tavrı olan bir hocamızdır. Bir dava, bir ilim, bir maneviyat adamı, hepsinden önemlisi bir muallim ve mürebbidir. Konya İmam Hatip Okulu’nun ikinci dönem öğrencisi olmuş, Hacıveyiszâde Mustafa Efendi, Abdullah Ulubay ve Arif Etik gibi hocalardan ders okumuş; ilme olan merakı sebebiyle okul dersleriyle yetinmeyip sürekli farklı hocaların derslerine katılmış bir ilim sevdalısıdır. Bir ömür ilim aşkı hiç sönmeyen bir çerağ-dır. Necati Yeniel, hayatı boyunca İmam-Hatip okullarındaki talebelerin,istikamet sahibi, İslami ilimlerde yetkin, davasına bağlı ve şuurlu kişiler olması için çabalamış, didinmiş, kavga etmiş ve bu uğurda ömür tüket-miş bir hocamızdır. Bunların yanı sıra bir öğretmenin ötesinde, fıkıh ve tefsir başka olmak üzere İslâmî ilimleri kucaklamış, ilmin gereğini kuşanmış, ilmiyle âmil Rabbânî bir âlimdir. Sünen-i Ebû Dâvûd Terceme ve Şerhi onun bu derin ilmini yansıtan bir ayna gibidir. Hocamız yaklaşık on yılını vererek bu devasa ve muhalled eseri vücuda getirmiş, memleketimizin ilim taliplerine değerli bir armağan sunmuştur. Aynı zamanda İslam’ı deruni boyutuyla yaşama arzusunun bir neticesi olarak tasavvufa da ilgi duymuş, şeriatın hizmetinde bir tasavvuf anlayışını benimsemiştir. Elinizdeki hatırat Anadolu’nun mahviyet hırkasına bürünmüş, güzide ilim ve faaliyet adamlarından bir değeri bütün yönleriyle keşfetme arzusunun bir neticesi olarak ortaya çıkmıştır.

Post a Comment