PDF Kitap

İş Hayatında Bağlılık ve Tükenmişlik PDF Kitap

İş Hayatında Bağlılık ve Tükenmişlik PDF Kitap İndir
Bu eserin ilk bölümünde bağlılık kavramı; örgütsel ve mesleki olmak üzere iki başlık altında detaylı olarak ele alınarak kişisel ve örgütsel performansa etkisiyle irdelenmektedir. 20. yüzyılın son çeyreğinden itibaren bilimsel olarak incelenmeye başlanan ve gittikçe önemi artan tükenmişlik ise bu eserin ikinci temel kavramı olarak tüm nedenleri, sonuçları ve farklı değişkenlerle ilişkisiyle ikinci bölümün konusunu oluşturmaktadır. Son bölümde yer verilen, banka çalışanlarıyla yapılan bir uygulama çalışması ise bu iki kavramın sonuçlarını somut olarak okuyucuya sunmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda eser; akademisyenler, araştırmacılar, yöneticiler ve banka çalışanları başta olmak üzere iş hayatının tüm mensupları ile konu başlıklarına ilgi duyan tüm okurlara hitap etmektedir.

Post a Comment

Twitch