PDF Kitap

İslam Tarihinin Akıl Müzakereleri ve Münazaraları PDF Kitap

İslam Tarihinin Akıl Müzakereleri ve Münazaraları PDF Kitap İndir
Müzâkere ve münâzaralar, İslâm Tarihinde önemli bir yer teşkil etmektedir. Genellikle birbiriyle hemfikir olan insanlar müzâkere, karşıt fikirli olanlar ise, münâzara yapmışlardır. Bu kitabı öne çıkaran ve hakikaten dikkat çekmesine sebep olan ilk husus; imân ve itikadla alâkalı tarihî müzâkere ve münâzara misâllerinin pek çoğunun ele alındığı TEK KİTAP olmasıdır. İkinci husus; ilmî bir eser olmakla birlikte zaman zaman klasik anlatımın dışına çıkılarak edebî bir dille her okuyucu kitlesine hitâp etmesidir. Bir diğer husus ise; tarihî müzâkere ve münâzaraların öncesinde ve sonrasında konuya muvâfık doyurucu îzahların ve yorumların yapılmasıdır. Kelâm ilmine ve tarihine yeni bir renk, yeni bir soluk getiren bu kitabı okuduğunuzda; imanî-itikadî mevzularda her suâlin mâkul bir cevabını, her meselenin tatminkâr bir îzahını yapabilecek vukufiyette ve “kutup yıldızı” mertebesinde âlimler olduğunu göreceksiniz. Yine bunları okuduğunuzda; bâzen ibret alıp düşünecek, bâzen de hayretler içerisinde donup kalacaksınız.

Post a Comment