PDF Kitap

İslami İlimlere Giriş (Kelam-Mezhepler-Usül-Fıkıh-Tasavvuf-Hadis-Tefsir) PDF Kitap

İslami İlimlere Giriş (Kelam-Mezhepler-Usül-Fıkıh-Tasavvuf-Hadis-Tefsir) PDF Kitap İndir
Kelâm, İslam mezhepleri tarihi, fıkıh usulü, fıkıh, tasavvuf, hadis ve tefsir ilimlerini bütüncül bir bakış açısıyla tanınmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan bu kitap “Temel İslam Bilimleri” olarak isimlendirilen ilim dallarına giriş niteliği taşımaktadır. Bu amaçla çalışmada anılan ilimlerin tanımı, konusu, yöntemi, tarihçesi, oluşum ve gelişim süreçleri, amaç ve fonksiyonları ile literatürü ana hatlarıyla sunulmuştur. Çalışma, İslam düşüncesinin temel zeminini oluşturan bu ilimlerin birbiriyle olan etkileşimini ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymayı hede- emiştir. Ancak bu çalışmanın en önemli amacı, İslami ilimlerin birikimini bir arada ve klasik temel kaynaklara dayanarak günümüz okuyucusuna hitap edecek bir üslup ve yöntemle aktarılmasıdır. Çalışmada her biri kendi alanında uzman akademisyenin uzun soluklu bir çalışmanın ürünü olarak hazırladığı yedi bölüm yer almaktadır.

Post a Comment

Twitch