PDF Kitap

Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme PDF Kitap

Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme PDF Kitap İndir
Çok tartışılan kendi kaderini tayin etme hakkı kavramı yeni devletlerin ortaya çıkmasında sıkça kullanılmaktadır. Oysa kapsamı çok tartışılan söz konusu bu hakkın yeni devlet yaratılmasına hangi koşullarda izin verdiği net bir şekilde ortaya konulamamaktadır. Bu çalışma kendi kaderini tayin etme hakkının yeni devletlerin oluşması ile ilişkisine değindikten sonra, uluslararası hukukun en önemli konularından birisi olan devletlerin tanınmasıyla bağlantısını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda yeni bir devletin oluşumuyla yakından ilgili kavramlar olan kendi kaderini tayin etme hakkının süjesi, uluslararası hukukta ayrılma kurumu ve tanınmamış devletlerin durumları da çalışma konusu kapsamında incelenmiştir. Kendi kaderini tayin etme hakkı iddialarının ve devletlerin tanınması konusunun güncelliğini asla yitirmeyen bir örneği olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise anılan uluslararası hukuk kurumlarıyla bağlantılandırılarak ele alınacaktır.
Etiketler: Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme PDF Kitap Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme PDF Oku Kendi Kaderini Tayin Etme Hakkı ve Devletlerin Tanınması İlişkisi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği Çerçevesinde Bir İnceleme PDF indir

Post a Comment

Twitch