PDF Kitap

Kilyos Canfeda Kalfa Namazgahi PDF Kitap

Kilyos Canfeda Kalfa Namazgahi PDF Kitap İndir
İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ
SUNUŞ
ARAŞTIRMA ÇALIŞMASININ BAĞLAMININ OLUŞUMU-[2011-2017]
MAKALEMİ YAYIMLANMA TEŞEBBÜSÜMDE OLUŞAN AŞAMALAR-[2017-2021]

I-BİRİNCİ BÖLÜM
MAKALEMİN 1. DEFA GÖNDERDİĞİM HALİ-Metin kısmı-27.01.2021
KİLYOS CANFEDA KALFA NAMAZGÂHI 19
Öz
Abstract
Summary
Giriş
Yapının 2011’deki Durumu
Yapının Günümüzdeki Durumu
Namazgâhın çeşmesindeki kitabe taşı üzerindeki yazı
Namazgâhın sofasındaki kıble taşı üzerindeki yazı
Değerlendirme
Sonuç
Teşekkür
Kaynakça

II-İKİNCİ BÖLÜM
MAKALEMİN 2. DEFA GÖNDERDİĞİM HALİ-Metin kısmı-24.03.2021
KİLYOS CANFEDA KALFA NAMAZGÂHI
Öz
Abstract
Summary
Giriş
Yapının 2011’deki Durumu
Yapının Günümüzdeki Durumu
Namazgâhın çeşmesindeki kitabe taşı üzerindeki yazı
Namazgâhın sofasındaki kıble taşı üzerindeki yazı
Değerlendirme
Sonuç
Teşekkür
Kaynakça

III-ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
MAKALEMİN 3. DEFA GÖNDERDİĞİM HALİ- 07.05.2021
KİLYOS CANFEDA KALFA NAMAZGÂHI
Öz
Abstract
Summary
Giriş
Yapının 2011’deki Durumu
Yapının Günümüzdeki Durumu
Namazgâhın Güney Duvarı Yüzeyindeki Çeşmesi
Namazgâhın Sofasındaki Kıble (Mihrap) Taşı
Değerlendirme
Sonuç
Teşekkür
Kaynakça
Fotoğraflar, Belgeler, Desenler

IV-DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
MAKALEM HAKKINDA 3 HAKEMİN RAPORUNUN İRDELENMESİ
I-HAKEM 1’İN MAKALEMİ DEĞERLENDİRMESİNİN İRDELENMESİ
II-HAKEM 3’ÜN MAKALEMİ DEĞERLENDİRMESİNİN İRDELENMESİ
III-HAKEM 2’NİN MAKALEMİ DEĞERLENDİRMESİNİN İRDELENMESİ

SONSÖZ
ÖZGEÇMİŞ

Post a Comment

Twitch