PDF Kitap

Klasik Modern Sanat PDF Kitap

Klasik Modern Sanat PDF Kitap İndir

Klasik “Modern sanatın” ve 20. yüzyılın en büyük sanatçılarından Pablo Picasso, kendi nazarında Modern sanatı doğuran ve ilerleten şeyi şöyle ifade etmişti: “Her şeye karşıydım.”
Klasik Modern sanatın özündeki muhalefet ve tepki; her şeye, mevcut dünyaya, düşünce ve algı alışkanlıklarına ve alışıldık sanata karşı olmaktı. Picasso’nun sanatı devamlı ötekiyi ve yeniyi aramayla, itirazla el ele ilerledi. Modern sanatın tarihi boyunca bu tepkisellik ve yeniyi arayış sürekli devam etti: Dışavurumculuk, izlenimciliğin ışıltılı resminin; fikirlerin bilincinde olan Sürrealizm, Dada’nın amaçsızlığının; yeni nesnellik, soyutlamanın gerçekliği kaybedişinin; değersiz şeyleri tercih eden pop sanat (pop art), soyut dışavurumculuğun yüceliğinin karşısındaydı. Bu kısa kitap, kafa karıştırıcı gibi görünen Klasik Modern sanat akımlarına ve dönemine sade bir bakış sunuyor, çeşitli akımların arkasındaki aslî dürtüleri ve ortaya çıkardıkları radikal yenilikleri açıklıyor.

Uwe M. Schneede, Münih Ludwig-Maximilian Üniversitesinde Modern sanat tarihi profesörü ve Hamburg Sanat Galerisinde müdür olarak görev yapmıştır.

Post a Comment