Anasayfa / Pdf / Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü Uygulamaları PDF Kitap

Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü Uygulamaları PDF Kitap

Kur’an İlimleri ve Tefsir Usulü Uygulamaları PDF Kitap İndir
Beydâvî’nin Envâru’t-Tenzil ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiri, muhtasar olmasının yanı sıra çok zengin bir içeriğe sahiptir. Bu eser telifinden günümüze kadar ilim erbabının odağı olmuş bir tefsirdir. İslâm dünyasının değişik bölgelerinde üzerine, çoğunluğu hâşiye ve ta’lîka türünden olmak üzere yüzlerce çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların büyük çoğunluğu günümüze ulaşmamış olmakla birlikte var olan çalışmalar da Beydâvî Tefsîri’ni ya belli yönlerden ele almış ya da bu tefsirin herhangi bir bölümü üzerinde durmuştur. Bunlar arasında Beydâvî tefsîri’ni usûl itibariyle bütün yönleriyle tanıtan, müfessirin tefsir metodunu asıl kaynağından örneklendirmek suretiyle tam anlamıyla ortaya koyan kapsamlı bir çalışmaya rastlanmamıştır. Kanaatimizce yaptığımız bu çalışma Beydâvî Tefsîri’ni, Kur’ân ilimleri ve tefsir usulü açısından sistematik bir şekilde ele alması yönüyle, bu alandaki eksikliği giderecek düzeydedir.

Hakkında admin

Buna göz atın!

Tahta Kaplan PDF Kitap

"Tekrar merhaba, dün vicdan hapishanesinin çıkış noktasından, kimlerin ne şekilde faydalandığından bahsetmiştik. Tekrar hatırlayalım. Kişi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir