PDF Kitap

Kur’an’ın Dilinden Mutluluğun Alfabesi PDF Kitap

Kur’an’ın Dilinden Mutluluğun Alfabesi PDF Kitap İndir
İnsanoğlu varoluşunu arayışlarıyla, keşifleriyle idame ettirmektedir. Öncelikli keşfetmek istediği, arayıp bulmaya çalıştığı kendisidir. Bu keşif yolculuğunda bireye mutluluk, hüzün, sevgi, öfke gibi birçok duygu eşlik etmektedir. Her duygu o duyguya eşlik eden düşüncenin bir ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. Bir başka ifadeyle bireyin düşünce tarzı duygularını etkilemektedir. Mutluluk duygusu da bir tasavvurun yansımasıdır ve kaynağına göre şekillenmektedir. Kur’an’ın mutluluk tasavvuru inşasına yönelik tavsiyelerini anlamak ve aktarabilmek için gerçekleştirdiğimiz çalışmamızda, Kur’an’ın mutluluk perspektifi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmekte ve okuyucuya detaylı bir şekilde sunulmaktadır. Öncelikle mutluluğu tanımı, tarihi anlatılmakta, tasnifi yapılmakta, biyolojik, psikolojik ve sosyolojik yönleri ortaya koyulduktan sonra Kur’an’ın formülize ettiği mutluluk anlayışı derinlemesine açıklanmaktadır.

Post a Comment