Anasayfa / Pdf / Küreselleşme Bağlamında Yerel Televizyonlarda Kültürün Temsili: Şanlıurfa PDF Kitap

Küreselleşme Bağlamında Yerel Televizyonlarda Kültürün Temsili: Şanlıurfa PDF Kitap

Küreselleşme Bağlamında Yerel Televizyonlarda Kültürün Temsili: Şanlıurfa PDF Kitap İndir
Bir kavram olarak küreselleşme, toplumların giderek birbirine bağımlı hale geldiği süreci ifade eder. Küreselleşmenin kültürel boyutunu araştıran çalışmaların ortak sorusu, sürecin küresel bir kültür yaratıp yaratmadığı olmuştur. Bu çerçevede yapılan tartışmalarda, toplumların kendine has kültürel özelliklerinin giderek kaybolması bir tehdit olarak görülmüş, küresel medya şirketlerinin yayın organları ise dünya üzerinde yaygınlaşan kültürel aynılaşmanın baş aktörlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Bu durum Amerikanlaştıran, tek-tipleştiren yayın anlayışına sahip küresel medya ortamında, farklı kültürleri temsil etme potansiyeli bakımından yerel medyanın önemini arttırmıştır. Uydu teknolojisinin sınırları ortadan kaldırarak yerel televizyonlara yayınlarını daha geniş bir alana ulaştırma olanağını sunması da bu doğrultudaki beklentileri yükseltmiştir. Bu çalışma teoride uydu yayıncılığı sayesinde kendine özgü olan kültürel değerleri küresel mecraya taşıma şansına sahip olan yerel televizyonların, bu kapasiteyi gerçekte ne kadar kullanabildiği, ne kadar küreseli ne kadar yereli temsil ettiği sorusunu merkezine almıştır. Araştırma tek-tipleştiren küresel medya yayıncılığı ortamında, yerel televizyonların yöreye özgü kültürü yansıtarak kültürel çoğullaştırma potansiyeline sahip bir mecra olup olmadığını ortaya koymayı amaçlamıştır.

Hakkında admin

Buna göz atın!

2022 KPSS Genel Kültür Lise Ön Lisans Vatandaşlık Tamamı Çözümlü Çıkmış Sorular PDF Kitap

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir