PDF Kitap

Latincede Fiiller PDF Kitap

Latincede Fiiller PDF Kitap İndir
Türkçe’de olduğu gibi Latince’de de, fiiller cümle içinde yüklem görevinde bulundukları zaman tek başlarına basit bir cümle oluşturabilen, bir düşünceyi, yargıyı, durumu ifade edebilen kelimelerdir. Bu çalışma Latince’nin gramerinde önemli bir yeri olan fiillerin özelliklerine göre gruplandırılışı, kip, çatı, zaman ve şahislara göre aldığı değişik biçimler (fiil çekimi) ve fiillerden yapılan diğer yapıların şekilsel özellikleri üzerinedir; Latince’de fiillerin cümle içinde kullanışları ile ilgili bilgilere bu çalışmada yer verilmemiştir. Çalışmanın sonunda Latince’de en çok kullanılan fiiller abecesel olarak (Latince-Türkçe) yer almaktadır.

Post a Comment