PDF Kitap

Manavgat Evliyaları / Tekke-Zaviye-Medreseler PDF Kitap

Manavgat  Evliyaları / Tekke-Zaviye-Medreseler PDF Kitap İndir
Türk Tasavvuf tarihini Horasan Dervişleri olarak ifade edilen, daha çok Ahmet Yesevi ekolü olarak bilinen bir anlayışla yoğrulmuştu. Temel felsefeleri, riyazat, takva, zikr ve terki dünya üzerine kurulu idi. Anadolu’ya gelerek fütüvveti kalplerde yapmayı en büyük cihad kabul etmiş bu dervişler, zaman içinde Anadolu Erenleri olarak anılan bir sistematik din algısı geliştirdiler.
Manavgat bölgesine gelerek yerleşen, İslam’ı bu topraklarda kalıcı hale getiren dervişlere, Osmanlı Devlet anlayışı çok büyük önem vermiş, onların kurduğu sistemin yaşaması için vakıflar vermişler ve onları kaydetmişlerdir. Bu kayıtlar ortaya çıktıkça Manavgat’ta medfun Evliya-ı Kiram Hazeratının varlığı ortaya çıkmış, bizlerde onların yerlerini yaptığımız araştırmalarla ortaya çıkararak bir kitap haline getirmiş bulunuyoruz.
Dileğimiz bu zatların türbelerinin onarılarak, isimlendirmeleri yapılarak, bakımları yapılarak hak ettiği saygıyı halkımızdan ve yöneticilerimizden beklemektir.

Post a Comment

Twitch